Blog

Ontdek onze laatste nieuwsberichten

Bescherm je bedrijf tegen ransomware

15/01/2020

Je hebt het allicht ook via de media vernomen wat de firma Picanol (weefgetouwen producent te Ieper) is overkomen na een zware Ransomware aanval eerder deze week.

Ook op hun website staat te lezen wat er precies is gebeurd en er zal waarschijnlijk deze week geen productie meer kunnen worden opgestart waardoor 1500 mensen tijdelijk werkloos zijn.
Cybercriminelen eisen veel geld en de schade en omzetverlies lopen ondertussen hoog op.

Als jullie ICT partner zijn we verplicht U hierop nog even attent te maken, de uiteindelijke keuze voor extra investeringen in security en extra backups blijft nog steeds een keuze van de eindklant natuurlijk maar toch willen we jullie hierop wijzen dat een extra backup nooit teveel is.

Steeds meer ransomware...
Wereldwijd zit dit soort cybercriminaliteit en aanvallen met ransomware in de lift
Iedereen kan het slachtoffer worden: van particulieren tot beoefenaars van zelfstandige beroepen, ziekenhuizen, grote bedrijven en de overheid. In Frankrijk legde ransomware 120 ziekenhuizen plat. Ook een Belgisch ziekenhuis was al slachtoffer.’

Hoe voorkomen?
Je kan nooit 100% uitsluiten dat je ooit besmet zal raken. Waar je wel voor kan zorgen is dat je het risico zoveel mogelijk beperkt en dat je voorbereid bent om in te grijpen als je toch slachtoffer wordt. Want als je goed voorbereid bent, zal je nooit losgeld hoeven te betalen.

Voorbereiden
Goed voorbereid wil zeggen om in 1ste instantie over goede backups te beschikken, deze heb je nooit teveel en op regelmatige tijdstippen het personeel te informeren van de gevaren of indien nodig te testen, ook hiervoor bestaan speciale tools waarmee DVIT jullie kan helpen.

De laatste jaren hebben we hierin al een duidelijke verbetering gezien bij de meeste bedrijven en beschikken zij over meerdere externe backupunits verspreid over hun bedrijf en dus heel doeltreffend in geval van diefstal of brand maar spijtig genoeg niet altijd naar cyberaanvallen toe.

Bij een dergelijke aanval zal immers dadelijk de backup worden aangevallen en alle data hierop worden geëncrypteerd, heel snel gevolgd door de servers en werkstations.

De oplossing: Cloud backup
Voor een relatief klein bedrag per maand kan je bepaalde cruciale data en/of servers extra gaan bewaren in de Cloud waarmee je een aanzienlijk hoger beveiligingsgevoel zal hebben in geval van een Ransomware aanval.

Backups restoren zal ook zijn tijd vergen maar op korte termijn ben je opnieuw operationeel.

DVIT heeft hiervoor in het verleden al eens melding gemaakt om na te kijken welke data best ook over een dagelijkse backup in de cloud (datacenter te België) kan beschikken.

Zet je data veilig in de Cloud

Gevaar door stopzetting Windows 7
Met de stopzetting van Windows 7 op 14 januari vrezen we dat 2020 opnieuw een jaar van vele internetaanvallen zou kunnen worden.

Geïnteresseerd?
Bel dan naar 053 60 70 24 of stuur een mail naar sales@dvit.be voor een vrijblijvende prijsofferte.

Graag overlopen we even met jullie de mogelijkheden om belangrijke data extra te bewaren in de Cloud op daartoe speciaal voorziene veilige data opslagsystemen.